INELSEV Group a.s.

Akciová společnost INELSEV Group a.s. je mateřskou společností společenství INELSEV, ve kterém zastává roli ovládající společnosti.

Samotná mateřská společnost INELSEV Group a.s. se omezuje na poskytování odborných služeb dceřiným společnostem v oblastech účetnictví, personalistiky, financování, marketingu, propagace a pronájmu majetku. Představenstvo mateřské společnosti pak reprezentuje v nezbytných případech celé společenství.

Celé společenství se převážné orientuje na poskytování služeb v oborech elektro a automatizace, dále pak na inženýrskou a dodavatelskou činnost. Jednotlivé dceřiné společnosti se vzájemně doplňují a všechny firmy podle potřeby mohou společně vystupovat jako jeden celek. V takových případech za všechny společnosti smluvní vztah za společenství zpravidla uzavírá společnost INELSEV s.r.o.

Společenství INELSEV odvozuje svou personální a majetkovou kontinuitu z útvarů údržby bývalé společnosti CHEMOPETROL a.s. (nyní UNIPETROL RPA s.r.o.), které vznikly již v roce 1945. Jednalo se o útvar elektroúdržby (později známý jako CHEMOPETROL ELSEV s.r.o.) a útvar měření a regulace (CHEMOPETROL OKMP s.r.o.). Od roku 2001, kdy došlo k propojení, obě společnosti vystupují společně a postupně převzaly obchodní známku INELSEV. Pozdější akvizice směřují k rozšíření působností do dalších regionů České republiky.
areál INELSEV Group a.s.

KDE VŠUDE NÁS NAJDETE

INELSEV ZPA s.r.o. - Provozovna
Chomutov; Bachmačská 1729/9; 430 01

Elektromontáže, projekce a poradenství. Přejít k nám.

INELSEV s.r.o. - Provozovna
Most Velebudice; Dělnická 34; 434 01

Projekty, dodávky a instalace elektro zařízení napěťových úrovní NN, VN, VVN.
Přejít k nám.

INELSEV MOTORY s.r.o. - Provozovna
Záluží 1 - Litvínov; 470 01

Opravy elektromotorů a transformátorů.
Přejít k nám.

INELSEV Servis s.r.o. - Provozovna
Záluží 1 - Litvínov; 470 01
Areál Lovochemie a.s. - Lovosice

Elektro, měření a regulace v petrochemickém průmyslu.
Přejít k nám.

FeEltech s.r.o. - Provozovna
Doksany 69; 411 82
Areál bývalého cukrovaru

Výroba rozvaděčů.
Přejít k nám.

INELSEV MOTORY s.r.o.:
Štětí; Litoměřická 272; 411 08

Komplexní péče o elektromotory včetně bezdemontážní diagnostiky.
Přejít k nám.

INELSEV MOTORY s.r.o.:
Neratovice; ul. Práce 657; 277 11

Opravy elektromotorů a transformátorů.
Přejít k nám.

INELSEV s.r.o. - Provozovna
Jeremenkova 486/47; Praha 4 Podoli; 147 00

Projektové a montážní práce.
Přejít k nám.

INELSEV Energie s.r.o. - Provozovna
Na Ležánkách 1813; Pardubice; 530 03

Elektro, měření a regulace.
Přejít k nám.

INELSEV s.r.o. - Provozovna
Tvrdého 26, Brno 2, 602 00

Elektro a montážní práce
Přejít k nám.

INELSEV s.r.o. - Slovensko
Vlčie hrdlo 1, Bratislava 23, 823 03

Zajišťuje projektové a montážní práce v petrochemickém průmyslu.
Přejít k nám.

>

INELSEV Group a.s.

INTEGROVANÝ

SYSTÉM

ŘÍZENÍ
PARTNERSKÁ

SPOLUPRÁCE

SE ŠKOLAMI
OTEVŘENÁ

FIREMNÍ

KULTURA
All rights reserved. © Copyright by INELSEV